Big Happy Family, acrylic on unstretched canvas, various dimensions, 2014

...
EN

Acrylic painting on unstretched canvases of large and medium formats. The first half of 2014.

This is a collection of reminiscences of the few summer days and nights I spent in a godforsaken village Vrícko and its surroundings. The identical visual style of paintings, based on photographs received via e-mails, often of unclear authorship, underlines the compactness of the presented collection. The title of the series is taken from the subject of the email communication.

The main idea is nostalgia and longing based on the memories of a relatively short period of time, which I am trying to keep alive and rehabilitate with several months of obsessive and repetitive painting. The visual language is directly inspired by the nature of the memories. They are often dim, black & white and all over the place, just as the selective memory is. Multiplication of the theme often has dream-like, almost psychedelic qualities, it evokes a double vision of alcohol-enhanced youth. Figure and portrait paintings are the most prevalent.

Ephemerality is one of my key themes. The absence of constants, volatility, uncertainty and termination of life. Decomposition of memories, emotions, beliefs and life truths.

SK

Veľká Šťastná Rodina

Maľby arylovými farbami na nenapnutých plátnach veľkých a stredných formátov. Prvá polovica 2014.

Obsahom súboru sú reminiscencie na časo-priestorovo ohraničené obdobie niekoľkých letných dní a nocí strávených v Bohom zabudnutej dedinke Vrícko a jej okolí. Jedntotný vizuálny štýl malieb, vychádzajúcich z fotografií doručených e-mailom a s neraz nejasným autorstvom, podčiarkuje kompaktnosť prezentovanej série. Názov cyklu je prevzatý z predmetu emailovej komunikácie.

Nosnou myšlienkou je nostalgia a clivosť za spomienkami na relatívne krátky úsek života, ktorý sa snažím udržať na žive a rehabilitovať ho niekoľkomesačným, až obsesným, repetitívnym maľovaním témy. Výtvarný jazyk priamo vychádza z charakteru spomienok. Sú neraz ponorené v šere, roztečené a čierno-biele, tak ako selektívna pamäť. Množenie motívu pôsobí snovo, až psychedelicky, či pripomína rozdvojené videnie alkoholom posilnenej mládeže. V maľbách dominuje figúra a portrét.

Efemérnosť je jednou z mojich kľúčových tém. Absencia konštánt, nestálosť, neistota a zánik života. Rozklad spomienok, emócií, názorov a životných právd.

http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_IMG_8606.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7134.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7031.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7129.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7127.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7124.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7051.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7122.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7064.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7125.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7126.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7062.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7067.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7065.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7060.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7058.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7059.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7054.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7050.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7055.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7048.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7045.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7049.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7046.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7042.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7047.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_IMG_8562.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_IMG_8602.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_IMG_8652.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_IMG_8557.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7163.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_IMG_8651.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7148.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7136.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7087.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7130.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7095.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7038.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-22_DSC_7033.jpg