Time I Spent Sleeping
objects, wood, white acrylic paint, duct tape, 2013

digital print, various dimensions, 2013

...

EN
Eight crosses of approximately my height, which I built from the branches dropped onto the ground. Each one holding twelve smaller and 365 painted crosses. I decomposed the symbol of a cross and created a quasi-calendar which reflects the time I’d spent sleeping till my 22nd’s birthday. I installed the objects in a street near my apartment in Prague, where it is still possible to see how the time gnaws them away. Each of the crosses had been photographed from both sides and presented as a digital print.

SK
Osem krížov približne mojej výšky, ktoré som postavil z palíc samovoľne opadaných zo stromov. Každý na sebe nesie dvanásť menších a 365 namaľovaných krížov. Dekomponoval som symbol kríža. Vytvoril som kvázi-kalendár, ktrorý reflektoval čas, ktorý som prespal do svojich dvadsiatychdruhých narodenín. Objekty som inštaloval v nikam nevedúcej uličke neďaleko môjho pražského bytu, kde je stále možné sledovať ako ich ohlodáva čas. Každý z krížov som predtým z oboch strán fotograficky zdokumentoval a ako výsledok prezentoval digitálny print.

http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-30_krizeV4.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-30_sleeping2.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-30_sleeping1.jpg