Nocturnal Beer, 4 acrylic paintings on stretched canvases, 100x70, 2014

...

EN

Subjective portraits of places within the 400 meters radius from my rented apartment in Smíchov, where it is possible to buy alcohol late into the evening, any day of the week. The first aid for the desperate - the bastions of sad existences. The places of random encounters of the lonely beer-hungry wayfarers and the enraged youth.

I paint the portraits of these shrines, pilgrimage destinations of the adrifted. Every painting in the cycle shows a front view with the emphasis on typography and logotype that looms out in the dark of the night and invites the pilgrims for a sip of fiery holy water that offers redemption, self-absolution, relief and reset.

I draw from the photographic documentation of the places as seen through the eyes of the Google Street View. I project these views on canvas and paint them. In the process I transform the projection into a form closest to my memories and impressions. The scenes are drowning in blackness with strongly suppressed colors. Placards pulse and the lights shimmer as one hastily approaches the scene. The impression of the moment before entering is crucial. Night Beer is my first attempt at capturing the exterior identity of a place in paint. Nevertheless, it contextually and formally fits into the work of my last years.

SK

Subjektívne portréty miest v rádiuse 400 metrov od môjho prenajatého bytu na Smíchove, kde je možné v neskorých večerných hodinách, ktorýkoľvek deň v týždni, kúpiť alkohol. Prvá pomoc zúfalým, bašty smutných existencií. Miesta náhodných stretnutí piva-chtivých osamelých pocestných i rozbesneného dorastu.

Maľujem portály týchto svätýň, pútnych miest zblúdilých. Každý z obrazov v cykle ukazuje čelný pohľad s akcentom na typografiu, logotyp lokálu, ktorý vyniká v temne noci a zvoláva pocestných na dúšok svätenej ohnivej vody ponúkajúcej vykúpenie a seba-rozhrešenie, úľavu, reset.

Vychádzam z fotodokumentácie miest očami Google Street View, ktorú premietam, a maľbou výrazne pretváram do podoby čo najbližšej ku mojim spomienkam a dojmom. Výjavy sa topia v čierňave, farebnosť je silno potlačená. Pútače pulzujú a svetlá sa mihocú v náhlivom približovaní k miestu činu. Kľúčovou je impresia z okamihu pred vstupom. Nočné Pivo je mojou prvou snahou o maliarske zachytenie identity miesta, exteriéru. Napriek tomu obashovo i formálne pasuje do mojej tvorby posledných rokov.

http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-21_IMG_8680 copy.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-21_IMG_8687 copy.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-21_IMG_8684 copy.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-21_IMG_8695 copy.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-21_IMG_8699 copy.jpg